Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrinno-imunologie.

FRM vychází z konceptu obnovy původního fyziologického stavu organismu podáváním látek obsahujících kromě přírodních léčiv (minerálních, rostlinných a živočišných) také a především biologické molekuly označované jako messenger molecules (komunikační molekuly: neuropeptidy, hormony, interleukiny a růstové faktory), které ve zdravém organismu kontrolují a regulují jeho fyziologické funkce. Zvláště inovativní je terapeutické využití těchto komunikačních molekul ve velmi nízkých dávkách (označovaných jako physiological low doses), a jejich příprava podle specifické technologie nazvané SKA (Sequential Kinetic Activation – sekvenční kinetická aktivace). Sekvenční kinetická aktivace zvyšuje účinnost nízkých dávek komunikačních molekul při léčbě různých onemocnění tak, že se projevuje stejná účinnost těchto látek jako v klasickém dávkovacím režimu, podávání je však prosto doprovodných nežádoucích účinků.

KONCEPCE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FRM

Vzdělávací program FRM poskytuje souhrnný teoretický základ a především klinické metody této moderní medicíny nízkých dávek. V rozvržení vzdělávání je zvláštní pozornost věnována patofyziologické interpretaci chorob, založená na nejnovějších neurologických, imunologických a endokrinologických poznatcích. Vzdělávací plán FRM je plně zaměřený na praxi. Jednotlivá témata přinášejí nejdůležitější a konkrétní informace, které je od samého počátku možné aplikovat v praxi. Všechna důležitá a často se vyskytující onemocnění se pojednávají a vysvětlují prostřednictvím FRM pohledu, který dokonale integruje teorii a empirické zkušenosti. V rámci každé přednášky kurzu FRM (začátek říjen 2012) se ponechává velký prostor pro prezentaci a diskuzi klinických případů, s praktickými cvičeními. Přednášející je v neustálém dialogu s posluchači kurzu.

Přehled vzdělávacích akcí 2012 zde ke stažení.